Logga in
Logga in

Västlänken Nils Ericsonsgatan stängs för genomfartstrafik

1 september stängs Nils Ericsonsgatan inför bygget av Västlänkens huvudtunnel. Arbetet sker i etapper och påverkar trafiken under flera år. Den första etappen startar 1 september då gatan stängs för genomfartstrafik.

1 september stängs Nils Ericsonsgatan inför bygget av Västlänkens huvudtunnel. Arbetet sker i flera etapper i området och kommer få påverkan trafiken under flera år. Den första etappen med start 1 september innebär att Nils Ericsonsgatan stängs för genomfartstrafik. Detta påverkar körvägarna till och från Nordstans parkeringshus.

Den inledande trafikförändringen beror på att vi anlägger en ny lastgata in till Nordstans källare. Denna bygger vi då nuvarande lastgata ligger i det tänkta läget för Västlänks huvudtunnel. Redan nu är en del av lastgatan redan byggd, inne i Hisingsbrorampen. Under våren och sommaren har vi också arbetat med ledningsomläggningar i området, och i höst väntar fortsatta arbeten med själva gatan, som i själva verket kommer att bli en tunnel för fordon som b.la. levererar gods till Nordstans köpcentrum.

Vecka 1 och framåt

Från vecka 1 och framåt. 

Från och med vecka 1 stänger Bergslagsgatan, på grund av att Västlänken utökar sitt arbetsområde för byggnationen av huvudtunneln. Då kommer P-husets in- och utfart i norr att ändras. In- och utfart är då möjlig från Operagatan (fd. Västra sjöfarten) samt infart från Spannmålsgatan.

För dig som går eller cyklar

Gång- och cykeltrafiken påverkas också från 1 september, var uppmärksam på omledning och följ skyltar i området. 

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa