Logga in
Logga in

Västlänken Sprängningar i Korsvägen – trafiken stängs av

Trafiken kan komma att stängas av när vi ska spränga bort berg ur schaktet på Korsvägen. Sprängningarna startade den 8 februari och pågår fram till våren 2023. Avstängningarna sker av säkerhetsskäl.

Det är inte bara lera i marken på Korsvägen där vi gräver ett schakt som ska rymma Västlänkens station. Berget på Liseberg och berget under Landeriet på västra sidan släntar ner till mitten av Korsvägen i formen av ett V. Ju mer lera våra grävmaskinister tar bort, desto mer berg kommer fram.

Spränger berget bit för bit

Eftersom schaktet ska bli 20 meter djupt rakt över hela Korsvägen så finns inget annat val än att spränga bort berget. Det sker genom så kallad pallsprängning där vi borrar och laddar hål uppifrån som spränger loss berget i bitar, etappvis ner till botten.

Vi använder däckmattor för att förhindra att sten sprätter iväg vid sprängningarna. Men eftersom detta sker under bar himmel så krävs ändå ett säkerhetsavstånd på 50 meter från sprängstället där ingen får vistas under detonationen. Det i sin tur gör att vi kommer behöva stänga av trafiken på Korsvägen när vi spränger. Avstängningarna varierar i omfattning beroende på exakt var vi ska spränga för tillfället. Ibland behöver vi inte stänga av alls. En sprängtuta förvarnar vid varje sprängning.

Två möjliga sprängtider per dag

Sprängningarna pågår fram till våren 2023. Vi har i samråd med bland annat Västtrafik och Universeum kommit överens om två tidsfönster på vardagar då vi har möjlighet att spränga; 10.00-10.30 och 12.30-13.00. Vi kommer inte att genomföra sprängningar vid varje tillfälle.

Avstängningarna gäller alla, inklusive kollektivtrafiken. Vakter kommer att finnas på plats. Följ deras instruktioner!

Schaktet får ett djup på 20 meter och mäter hela 140x60 meter på ytan. Det är arbeten som väntar under drygt ett år framöver. När vi har sprängt den sista salvan och grävt bort den sista leran på Korsvägen kan vi äntligen börja gjuta betongdelen av station Korsvägen.

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa