Logga in
Logga in

Det här arbetar vi med just nu i deletapp Kvarnberget

Parallellt med att bygga en servicetunnel, gjuter vi även tunneltak och gräver efter arkeologiska fynd.

I Kvarnbergets norra delar sätter vi nu upp spont och stämp. Då sprängningsarbetet i det stora bergschaktet börjar leda mot sitt slut har vi i det mellersta området påbörjat arbetet inför gjutning av golv, väggar och tak för huvudtunneln. 

Under Sjöbefälsskolan pågår arbetet med servicetunnel som ska mynna ut vid Smedjegatan. Detta gör vi genom att spränga oss in i berget från huvudtunnelns schaktbotten.

I söder går arbetet också framåt men med en annan metod, så kallad top-down. Top-Down är en konstruktionsmetod som innebär att vi bygger tunneltaket först, återfyller och återställer marken. Därefter går vi in underifrån och gjuter resten av tunnelns väggar och botten i takt med att vi schaktar ur massorna.

Vi har även påbörjat utgrävningar efter arkeologiska fynd som kan finnas i den delen av arbetsområdet som frigjordes när vi flyttade en tidigare överfart över området.