Logga in
Logga in

Västlänken Servicetunnel förbättrar framkomligheten för räddningsfordon vid Kvarnberget

I etapp Kvarnbergets södra del arbetar vi just nu med en servicetunnel som ska gå under Kvarnberget. Tunneln kommer att bli cirka 105 meter lång och vid den djupaste platsen kommer den att gå ca 14 meter under markytan.

Vi bygger servicetunneln för att kunna komma åt en teknikplats och teknisk utrustning som behövs för att senare kunna sköta driften av både servicetunneln och Västlänken. Servicetunneln är en viktig del av deletapp Kvarnberget då den i framtiden kommer att fungera som utrymningsväg för människor samt en insatsväg för räddningsfordon. För att få en fungerande lutning för både fordon och människor kommer den färdiga tunneln gå som ett U genom berget. 

Bygget med tunneln innebär att vi behöver spränga oss genom delar av Kvarnberget. Idag har vi sprängt oss 15 meter in i berget av den ca 105 meter långa tunneln. För att minska buller och vibrationer spränger vi med en sprängteknik där mindre sprängmedel används, det gör att vi både låter och vibrerarmindre, samtidigt som att buller och vibrationer fortfarande kommer att förekomma under byggprocessen. Produktionen av tunneln kommer att fortsätta över sommaren men inte lika intensivt som tidigare. Arbetet med sprängningarna i tunneln kommer att vara klara runt årsskiftet 2022/2023.