Logga in
Logga in

Västlänken Västlänken får ytterligare medfinansiering från EU

Västlänken är ett av två Trafikverksprojekt som får medel från EU. Västlänken som är en del av Västsvenska paketet medfinansieras med drygt 65 miljoner euro vilket motsvarar cirka 700 miljoner svenska kronor.

Utlysningen om medel var den första i budgetperioden 2021–2027 och avsåg projekt som syftade till att bygga, utveckla, modernisera och slutföra TEN-T nätverket samtidigt som EU:s långsiktiga åtaganden för minskade koldioxidutsläpp tas i beaktande.

TEN-T står för det transeuropeiska transportnätverket med målet att bygga ett tillförlitligt, heltäckande och högkvalitativt transportnät som kan säkerställa hållbara förbindelser genom hela unionen utan fysiska luckor, flaskhalsar eller saknade länkar till 2050.

– Det är positivt att EU är beredda att medfinansiera Västlänken och Västsvenska paketet och ser kvaliteten i både ansökan och projektet, säger Jörgen Einarsson Trafikverket.

Tidigare medfinansiering till deletapp Kvarnberget
2019 beviljades deletapp Kvarnberget 22 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 253 miljoner svenska kronor.

– Än en gång har Västlänken fått medel från EU vilket klart visar att Västlänken inte bara ger nyttor lokalt, regionalt och nationellt utan även internationellt, säger Bo Larsson projektchef på Västlänken.

Västlänken deletapp Centralen, tunnelarbete i järnvägstunneln
Trafikverket får medel från Fonden för ett Sammanlänkat Europa (CEF) för att genomföra tunnelarbete inkluderande servicetunnlar, betongarbeten och miljöhantering. 

Medfinansiering från EU: 65 515 338 euro.

Fakta
Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) finansierar olika infrastrukturprojekt inom EU och syftar bland annat till att stärka tillväxt, konkurrenskraft och jobb inom unionen.