Logga in
Logga in

Västlänken Bullrande arbeten 19-20 maj

Vi kommer utföra bullrande arbeten vid vårt södra arbetsområde i deletapp Kvarnberget.

Natten mellan den 19 och 20 maj ska vi plocka bort en signalstolpe och sätta en kabelbrunn i övergångsstället vid Packhusplatsen. Arbetet kommer innebära buller från sågning av asfalt, schaktning samt asfaltering. Trafikverkets projekt Västlänken har fått dispens för att överskrida riktvärdet för buller.

För att ändå minska omgivningspåverkan använder entreprenören maskiner som bullrar så lite som möjligt. Nattarbete innebär också att vi minskar påverkan på trafiken på Västra Sjöfarten. 

 

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa