Logga in
Logga in

Nu gjuter vi nästa del av tunneltaket för station Haga

Den 21 mars göt vi nästa del av taket till station Haga. Arbetet utfördes i två etapper och totalt är det 2 175 kubikmeter betong som har gjutits.

Arbetet startade tidig morgon, den 21 mars, och pågick under hela dagen. I april är det dags för etapp två. När hela taket är på plats gjuter vi den så kallade skyddsbetongen och när den har härdat återfylls marken. Under allén ligger sedan tunneltaket är 1,8 meter tjock och ligger på ett djup från cirka 2 till 4 meter. Skyddsbetongen utgör ett extra skydd mot taket, till exempel från de maskiner som används i den fortsatta byggnationen av station Haga.

Förberedelser i flera steg

Sommaren 2020 gjöt vi den första delen av tunneltaket, då gick det åt 3300 kubikmeter betong för att få det på plats. Gjutningen gjordes då i samband med att vi byggde om och flyttade spårvägen förbi Hagakyrkan till ett nytt läge.

Till ytan ska vi inte gjuta en lika stor del av tunneltaket som i september 2020, men gjutningen i mars kräver samma omfattande förberedelser. Marken i området har stabiliserats och förstärkts.  Vi har installerat spont och slitsmurar. För att säkerställa grundvattennivån är utrymmet mellan spont, slitsmur och berg förseglat genom jetinjektering. Som en ytterligare åtgärd tätas även berget ned till åtta meter under schaktnivån för tunnelgolvet.

Vi bygger Top Down

Den del av station Haga som går genom jord och lera byggs till största delen med top-down teknik. Top Down innebär att vi bygger taket först, återfyller och återställer marken. Därefter går vi in underifrån och i takt med att vi schaktar ur massorna gjuter tunnelns väggar och botten. För att det ska funka innebär nästa steg i förberedelserna att få bärande konstruktioner på plats.

Av just den anledningen har vi borrat för och installerat 23 king posts (stålpålar) och 28 sekantpålar ned i det underliggande berget. Kingposten har en diameter på 2 meter och ska tillfälligt bära upp det kommande tunneltaket. I den färdiga anläggningen fungerar de som ett stöd till stationens bottenplatta. Längden varierar i och med att följer bergets sluttning i området, men de är mellan 20 och 40 meter långa.

Nu pågår de sista förberedelserna inför gjutningen. För att kunna gjuta 2175 kubikmeter betong krävs det 565 ton armering som ligger i upp till nio lager. Armeringen förstärker betongen och fördelar lasten från ovanliggande mark.

Omgivningspåverkan

Vecka 11 pågår de sista förberedelserna inför gjutningen och vi kommer då att arbeta i tvåskift även under kvällar och nätter. Att gjuta taket överskrider inte några riktvärden för bullrande arbeten men trafiken till och från arbetsområdet kommer tillfälligt att öka. Även ljuset från strålkastarna som används på arbetsplatsen kan komma att synas i närområdet, speciellt under tidig morgon och kväll.

Under Störningar under byggtiden av Västlänken hittar du mer information om pågående arbeten i ditt närområde.

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa