Logga in
Logga in

Västlänken upphandlar tillverkare av konstverk

Nu går Västlänken ut med en ny upphandling för tillverkningen av Kronotopia-konstverket bLINK - en enorm, rosa ”meteorit” som ska monteras på en järnvägsbro över E6.

Verket består av en ungefär 12 x 12 x 12 meter stor rosa ”meteorit” som ska sitta uppe på fackverket på den nya tågbro som ska byggas över E6, som en del av Västlänken.

Konstnären bakom bLINK, tyska Katharina Grosse, vill ge åskådaren en upplevelse av att en gigantisk spotlight i rymden sänder rosa ljus till jorden. De ytor som träffas av ljuskäglan färgas rosa; järnvägsbro, gata, gång- och cykelbana och gräsmatta. Konstverket kommer att synas från långt håll. Det kan komma att bli ett nytt landmärke i Göteborg, skriver Statens konstråd.

Inne i bLINK, som blir stor som ett trevåningshus, kommer det finnas flera våningsplan som gör det möjligt att sköta underhåll och drift.

Upphandlar tillverkare

Förarbetena har pågått under en längre tid och det är först nu, när ritningarna finns klara, upphandlingen kan gå ut. Västlänken söker en tillverkare som kan skapa, transportera och sedan montera upp bLINK på fackverkskonstruktionen på järnvägsbron. Tanken är att konstverket först ska konstrueras i en verkstad för att sedan fraktas i delar till sin slutgiltiga position, mellan E6 och Skansen Lejonet, varpå den sedan monteras upp.

- Det är en hel del som är unikt med verket, säger Davor Senohradski, biträdande projektledare för deletapp Centralen. Generellt sett så sätter man inte upp konst på järnverksbroar – speciellt inte av den här storleken.

Balansgång mellan konst och teknik

Att bygga konst såhär nära järnvägen innebär en hel del tekniska utmaningar. Tågbrons huvudsakliga funktion sätts i första rummet. Men det är också viktigt att ta hänsyn till konstverket och konstnären – i relation till drift och konstruktion.

- Det är en fin balans mellan teknik och konst, förklarar bitr. delprojektledare Davor Senohradski. Exempel på det är diskussionerna vi haft kring drift och underhåll. Hur ska vi komma åt bLINK? Ska det finnas synliga luckor, trappor eller kommer man in via skylift? Allt detta är tekniska frågor – men som påverkar hur verket ser ut. Så konstnären har alltid varit inblandad.

Underhåll, vibrationer, vattenavrinning samt reflektion och bländning. Det är några exempel på faktorer som konstruktionen av bLINK tagit hänsyn till. Mötet mellan teknik och konst har satt höga krav på samarbetet mellan Trafikverket, konstruktören, NCC och Statens konstråd, som är kontakten till konstnären.

- Under projekteringen har vi jobbat ingående i ett team, berättar Carl Maechel, biträdande projekteringssamordnare med ansvar för konst- och arkitektur. I och med detta upplägg har vi kunnat ta hänsyn till det konstnärliga men hela tiden tänkt ”komplett järnvägsanläggning”.

bLINK – en del av järnvägen

Tidsfönstret för monteringen av bLINK är noga utvalt. bLINK kommer att monteras upp under sista halvan av 2023 – precis efter att den nya tågbron över E6 är på plats och innan installationsarbetena inleds.

Carl Maechel berättar att tiden för konstverkets montering valts ut med stor hänsyn till produktionen Västlänkens.

- Konsten måste ta hänsyn och anpassa sig till produktionen och dess tidplan, förklarar han. I slutet av 2023 finns ett fönster då bLINK kan monteras på plats utan att störa den övriga framdriften. I och med att bLINK monteras upp innan installationsarbetena tar vid kan vi arbeta i en miljö som inte än räknas som en järnvägsanläggning vilket underlättar.

Kronotopia

bLINK är en del av Kronotopia - den konstnärliga gestaltningen av Västlänken.

Trafikverket och Statens konstråd genomförde 2016 två internationella konsttävlingar för gestaltningen av Västlänkens stationer. En av vinnarna blev den tyska konstnären Katharina Grosse, med sitt bidrag bLINK.

Hennes verk finns bland annat i samlingarna på Centre Pompidou i Paris och Museum of Modern Art (MoMa) i New York. I Sverige har hon tidigare skapat konstverket Blue Orange, ett offentligt konstverk i Vara.