Logga in
Logga in

Västra Götaland Förbigångsspår Välevattnet

Mellan Laxå och Finnerödja har en plats med bra lutningsförhållanden identifierats vilket gör att Trafikverket planerar för ett förbigångsspår på östra sidan av huvudspåren här.

Vad?

Förbigångsspår på Västra stambanan mellan Finnerödja och Laxå.

Varför?

Långsamma tåg ska kunna passeras av snabbare tåg. Detta ökar kapaciteten och robustheten på Västra stambanan.

Nuläge

NCC tilldelades i januari 2024 entreprenaden och Infranord är underentreprenör för BEST-arbeten (Bana, El, Signal och Telekommunikation).

Kostnad

Cirka 80 miljoner SEK.

Om projektet

Västra Stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar för både person- och godstrafik. Den är en förbindelselänk mellan storstadsregionerna Stockholm och Göteborg och utgör också en viktig länk för godstransporter till och från Göteborgs hamn.

På sträckan mellan Laxå och Slätte finns idag inget förbigångspår. Mellan Laxå och Finnerödja har en plats med bra lutningsförhållanden identifierats vilket gör att Trafikverket planerar för ett förbigångsspår på östra sidan av huvudspåren här.

Nytt förbigångsspår i Finnerödjaområdet ska ge möjlighet för i första hand snabbare persontåg att i västlig riktning passera långsammare godståg. Åtgärden ska skapa förutsättningar för ökad trafik under högtrafikperioderna, dvs ökad kapacitet samt öka systemets robusthet.

Tidplan

Järnvägsplanen vann laga kraft i mars 2021. 

I samband med att projektet gick in i detta skede har vi passat på att byta namn från Förbigångsspår Finnerödja till Förbigångsspår Välevattnet. Detta för att inte blanda ihop projektet med driftplatsen Finnerödja.

Upphandlad konsult för framtagande av bygghandling är Rejlers Sverige AB.

Entreprenadupphandling pågår mellan juni och oktober/november 2023.

4 Produktion Våren 2024–hösten 2025

Kontakt

Jonas Ström

Projektledare

Telefon: 073-504 27 85

Hanna Elofson

Biträdande projektledare

Telefon: +46 10-123 25 18