Logga in
Logga in

Uppsala Heby station – planskild passage

Vi planerar att bygga en planskild passage över eller under järnvägsspåret för att resenärer ska kunna röra sig säkert på stationen.

Vad?

Ombyggnad av stationsområdet med en planskild passage för resenärer.

Varför?

Ökad säkerhet för resenärer.

Nuläge

Vi tar fram en järnvägsplan.

Om projektet

Vid Heby station planerar vi att göra planskild lösning, en bro eller tunnel, för att resenärer säkert ska kunna ta sig mellan de olika plattformarna.

Vad händer just nu?

Vi är i planeringsskedet och håller på att ta fram en järnvägsplan för att kunna bygga den planskilda passagen.  

Ökad säkerhet på plattformen

Förutom den planskilda passagen, som bidrar till ökad säkerhet för alla resenärer, planerar vi att bygga om stationen så att nuvarande plattform tillgänglighetsanpassas.

Enklare att resa

Vi ska även göra ett nytt sidospår med tillhörande plattform. Det bidrar till snabbare och smidigare tågmöten som kan minska restiderna mellan Uppsala och Sala.

Med det nya mötesspåret kommer tågen att kunna mötas i Heby och den nya plattformen kommer att möjliggöra resandebyte på ett helt annat sätt än i dag.

Tidsplan

Vi är i planeringsskedet och tar fram en järnvägsplan för att kunna bygga den planskilda passagen vid stationsområdet.

2 Samråd 3 mars–24 mars 2022

Vi planerar att ha ett samråd under sommaren 2023.

Vi planerar att kungöra och ställa ut järnvägsplanen för granskning under vintern 2023/2024.

Vi planerar att börja bygga 2024 och att bli klara 2027.

Kontakt

Charlii Enström

Telefon: +46 10-123 20 10