Logga in
Logga in

Dalabanan Uppsala Norra–Avesta Krylbo Förberedelser inför förbättringar av Dalabanan

Vi planerar att förbättra Dalabanan mellan Uppsala Norra och Avesta Krylbo. Under augusti och september ska vi göra förberedande arbeten på delsträckan Sala–Avesta Krylbo. Med hänsyn till tågtrafiken arbetar vi nattetid.

På delsträckan Sala–Avesta Krylbo planerar vi att göra spår- och växelbyten samt rusta upp kontaktledningarna. Arbetena ingår i ett större projekt som syftar till att minska restiden mellan Dalarna och Uppsala samt Stockholm. Åtgärderna bidrar även till en robustare järnväg.

Förberedande arbeten under augusti och september

Under augusti och september planerar vi att göra mättekniska arbeten längs med sträckan Sala–Avesta Krylbo. Det är vår entreprenör Railcare som utför arbetena.

Merparten av arbetena kommer att ske nattetid, med hänsyn till tågtrafiken dagtid. Arbetena kan bullra en del vilket kan påverka dig som bor eller har verksamhet nära järnvägen. Vi hoppas att du kan ha överseende med störningarna som kan uppstå.

Kapacitetshöjande projekt längs Dalabanan

Åtgärderna mellan Sala och Avesta Krylbo är en del av ett större projekt som gör kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder på Dalabanan mellan Uppsala Norra och Avesta Krylbo. Vi planerar att räta ut kurvor, trimma signalsystemet samt att byta ut spår och kontaktledningar på hela sträckan.

Vi ska även förlänga befintliga mötesspår och bygga ett nytt i Heby. Mötesspåren innebär att tågmötena blir smidigare och att fler tåg kan trafikera Dalabanan.

Syftet är att minska restiderna mellan Dalarna och Uppsala samt Stockholm. Arbetena bidrar även till en robustare järnväg.

Läs mer på www.trafikverket.se/dalabanan-uppsala