Logga in
Logga in

Byggdagboken

Följ järnvägsbygget i ord och bild!

Senaste nytt från sträckan Dunsjö–Jakobshyttan

Tunneldrivningen pågår och drygt hälften av tunneln är nu utsprängd. Vi har börjat riva järnvägsspåren i Mariedamm. Vi har också påbörjat de fastighetsnära bullerskyddsåtgärderna. 

 • Bild 1. Borriggen i arbete i tunneln.
 • Bild 2. Inifrån borriggens hytt.
 • Bild 3. Vi river järnvägsspår i Mariedamm. 
 • Bild 4. Schaktning.
 • Bild 5. Sliperkista närmast i bild där ena spåret i Mariedamm är rivet. 

 

Senaste nytt från sträckan Dunsjö–Jakobshyttan

Efter julledigheterna har arbetena återupptagits med framförallt tunneldrivning. Vi är i dagsläget ca 85 meter in i tunneln. I södra förskärningen är utlastningen klar och vi arbetar med förstärkning av berg likaså vid det norra tunnelpåslaget.
 Läs mer här: Mariedammstunneln 

 • Bild 1: Här ser vi en bergarbetare som inspekterar borraggregatet på borriggen. Borraggregatet används för att borra hål för sprängmedel.
 • Bild 2: Bergskrotning och utlastning efter en sprängsalva. Vi spränger tre gånger i veckan, varje salva är ca 5–6 meter lång. 
 • Bild 3: Utanför södra tunnelpåslaget.
 • Bild 4: En bild inifrån tunneln som visar södra mynningen.
 • Bild 5: Norra påslaget, där vi förstärker berget med kransbultning kring den planerade tunnelmynningen.
 • Bild 6: Hjullastare som används i tunneln för utlastning av berg efter sprängning
 • Bild 7: Till höger ser vi spårlinjen för det nya dubbelspåret genom bergskärningen. Den gamla järnvägen kommer att rivas under sommaren 2023, den gamla banvallen kommer då att användas som serviceväg. Till vänster ser vi Skeppsjön.
 • Bild 8: Vy norr ut från norra tunnelpåslaget, vi ser Skeppsjön till höger.

Kontakt

Linda Lingdell

Telefon: +46 10-123 70 35