Logga in
Logga in

Örebro Jakobshyttan

En del av Dubbelspår Hallsberg–Degerön. Dubbelspåret förbi Jakobshyttan är en 3,5 km lång mötesstation som ökar kapaciteten och skapar en mer flexibel trafik. Den rakare järnvägen är anpassad till det nya dubbelspåret.

Vad?

Vi har byggt en 3,5 km lång mötesstation för ökad kapacitet och mer flexibel trafik. Den rakare järnvägen är anpassad till det framtida dubbelspåret mellan Hallsberg och Degerön.

Varför?

Ökad kapacitet betyder plats för fler, längre och tyngre tåg. Det minskar sårbarheten i järnvägssystemet och är ett viktigt steg mot mer hållbara transporter.

Nuläge

Den nya järnvägen kopplades in 2014.

Om projektet

Den fem mil långa järnvägssträckan från Hallsberg till Degerön är en del av Godsstråket genom Bergslagen och har stor betydelse för godstransporterna både inom Sverige och vidare ut i Europa. Idag är järnvägen hårt belastad, och det är trångt på spåren. Risken för störningar på sträckor med enkelspår är stor. Vi bygger ut för att fler tåg ska kunna gå på banan och transporttiderna ska minska. Med ökad kapacitet kan mer trafik flyttas över från väg till järnväg. Det ger positiva effekter på miljön eftersom koldioxidutsläppen minskar.

Kontakt

Program Dubbelspår Hallsberg-Degerön