Logga in
Logga in

Dubbelspår Hallsberg–Degerön Byggdagboken april

Nu är byggarbetena mellan Jakobshyttan och Degerön igång, och vi syns och hörs ute på plats. Följ arbetet med den dubbelspåriga järnvägen mellan Hallsberg och Degerön i byggdagboken!

Senaste nytt från sträckan Jakobshyttan-Degerön

Peab har arbetat med att fylla i områden som är påverkade av tidsrestriktioner gällande skyddade djurarter. Detta är för att vi ska kunna arbeta på de ställena under våren och sommaren. Det gäller framförallt vid brofästen strax söder om plankorsningen i Anderstorp men också längre söderut längs Godegårdsån. De har också arbetat med schakt och fyll strax norr om fotbollsplanerna i Godegård.

På väl utvalda platser längs hela sträckan har vi placerat ut grundvattenrör. I dessa mäter vi grundvattennivån varje månad för att hålla koll på att vi inte påverkar grundvattennivåerna mer än tillåtet när vi bygger.

Intill vägen vid idrottsplatsen där Trafikverket och Peab har sitt projektkontor har Vattenfall utfört arbeten för att dra in el till etableringen.

Bilder från bygget

Bild 1: Utfyllnad av massor för anläggning av ny bro vid Anderstorp

Bild 2: Vegetationsavtagning vid Sprickdalen

Bild 3: Skogen är avverkad längs hela sträckan och på delar av sträckan har vi börjat lägga ut massor där den nya järnvägen ska gå.

Bild 4: Vegetationsavtagning i sprickdalen.

Bild 5: Grundvattenrör.

Pågående arbeten

 • Provtagning mark och vatten                   
 • Besiktning av fastigheter                         
 • Inmätning projektering
 • Projektering bygghandling (mark, BEST, konstruktioner)         
 • Jordschakt  
 • Mottagning massor
 • Vegetationsavtagning
 • Fyllning väg

Kommande arbeten

 • Fortsatta besiktningar  
 • Trummor       
 • Bergframtagning         
 • Avbaning vegetation

Maskiner i arbete

 • Grävmaskin: 6
 • Bandtraktor: 1
 • Dumper: 6
 • Hjullastare: 1