Logga in
Logga in

Dubbelspår Hallsberg–Degerön Dubbelspårsutbyggnaden genom Hallsberg är klar!

Nu är dubbelspårsutbyggnaden genom Hallsberg klar! En milstolpe på väg mot målet: effektiva och hållbara godstransporter.

De fyra nya växlarna i Hallsberg binder samman Västra stambanan med det nya Godsstråket genom Bergslagen. Med dem kan vi växla tåg som kör i 100 kilometer i timmen. Det betyder att vi snabbt får undan godstågen och ökar flödet i trafiken. Växelbygget var det sista momentet i dubbelspårsutbyggnaden genom Hallsberg.

Fyra kilometer ny järnvägsanläggning

Här har vi byggt en helt ny järnvägsanläggning, med nästan fyra kilometer dubbelspår och 19 nya växlar. Det har tagit över tio år, från planering till färdig anläggning. För att få plats med de nya spåren har vi flyttat Västra Storgatan några meter söderut. Och för att skydda mot buller har vi byggt två kilometer bullerplank, bytt ut omkring 2000 fönster i 275 fastigheter och bullerskyddat uteplatser vid 250 fastigheter. För att göra den nya bullervallen trevligare passade vi på att plantera drygt 50 000 blomsterlökar.

Viktig knutpunkt för både gods- och persontrafik

Hallsberg har Nordens största godsbangård och är en viktig knutpunkt för både gods- och persontrafik på järnväg. För att nå klimatmålen behöver vi ställa om transportsystemet så att en större del av godset fraktas på järnväg. Att trafiken genom Hallsberg fungerar smidigt bidrar till att skapa mer effektiva och hållbara godstransporter.

Fler, längre och tyngre tåg – och kortare körtid

Utbyggnaden genom Hallsberg är en del av Dubbelspår Hallsberg–Degerön, en av Sveriges största godssatsningar på järnväg. Vi bygger ut för att fler, längre och tyngre tåg ska kunna gå på banan. Även om den stora nyttan för godstrafiken märks först när hela sträckan är färdigbyggd 2030, har vi redan nu stor nytta av det vi byggt. Förutom kapacitetsökningen inne Hallsberg har vi också kortat ner körtiden med hela 20 minuter.

Fem mil järnväg, två tunnlar och ett trettiotal broar

När hela utbyggnaden är klar har vi byggt omkring fem mil järnväg och minst lika mycket väg. Vi har då byggt ut Hallsbergs godsbangård för upp till 1000 meter långa tåg. Vi har byggt två tunnlar, den längsta 2,4 kilometer lång, ett trettiotal broar, nya gång- och cykelvägar och bullerskyddat nästan 500 fastigheter.

Kontakt

Dan Bäckström

Projektledare Genom Hallsberg

Telefon: +46 10-123 03 54

Linda Lingdell

Programchef Dubbelspår Hallsberg–Degerön

Telefon: +46 10-123 70 35