Logga in
Logga in

Dubbelspår Hallsberg–Degerön Klartecken för byggstart Hallsberg–Stenkumla

Regeringen har fattat beslut om en ny nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. Där ger man klartecken för byggstart för projektet Dubbelspår Hallsberg–Stenkumla.

Den 13 juni fattade regeringen beslut om en ny nationell plan för transportinfrastruktur i Sverige. Totalt fördelas 881 miljarder kronor i en historisk satsning för att öka takten i utvecklingen av Sveriges infrastruktur. I och med beslutet gavs klartecken för byggstart för den sista etappen inom Dubbelspår Hallsberg–Degerön: Hallsberg–Stenkumla. 

Inom projektet bygger vi dubbelspår på en cirka 14 km lång sträcka, 12 utav dem i nysträckning. Bygget kommer även att omfatta en 2,4 km lång tunnel, ett tiotal järnvägsbroar och en utbyggnad av Hallsbergs godsbangård. Byggstarten är planerad till 2023.

Läs mer om Dubbelspår Hallsberg–Stenkumla

Läs mer om regeringens beslut om nationell plan för transportinfrastruktur

Kontakt

Linda Lingdell

Programchef

Telefon: +46 10-123 70 35

Sven-Bertil Götvall

Sammanhållande projektledare Hallsberg–Stenkumla

Telefon: 070–565 79 91