Logga in
Logga in

Dubbelspår Hallsberg–Degerön Nu växlar vi upp kapaciteten i Hallsberg

Under totalt 100 timmars intensivt dygnet runt-arbete byggde vi i påskhelgen fyra nya växlar i Hallsberg. De förbinder Västra stambanan med det nya Godsstråket, och ökar kapaciteten för järnvägstrafiken genom Hallsberg.

Mellan skärtorsdagen och annandag påsk byggde vi de fyra nya växlar som sammanbinder Västra stambanan med det det nya Godsstråket genom Bergslagen. Det kompletterar dubbelspårsutbyggnaden genom Hallsberg, en del av Dubbelspår Hallsberg–Degerön.

Moderna växlar bidrar till ökad punktlighet

Växeln är den plats där två eller flera spår delar sig, och gör att det går att byta spår och färdriktning. Genom växeln finns också en reserv i systemet – om något går sönder på en bana går det att leda in tågen via växeln på en annan bana. Dagens växlar är stabilare och mer robusta än tidigare modeller. De är tyngre, och utformade för att minska slitaget på enskilda delar. Med moderna växlar blir järnvägen mindre sårbar. Det bidrar i sin tur till ökad punktlighet.

Ökad kapacitet, trafiksäkerhet och mindre buller

I december 2020 kopplades de nya spåren mellan godsbangården och Västra stambanan in, och de nya växlarna kompletterar nu anläggningen.

– Efter påskhelgens växelinläggningar kan vi sätta punkt för nästan tio års arbete med dubbelspårsutbyggnaden genom Hallsberg. Vi har ökat kapaciteten och trafiksäkerheten, och vi har idag även ett bättre bullerskydd än innan utbyggnaden. Det är positiva effekter både för järnvägstrafiken och för dem som bor och vistas i närheten, säger Trafikverkets projektledare, Dan Bäckström.

Mer gods på järnväg för klimatets skull

Hallsberg är en viktig knutpunkt för både gods- och persontrafik på järnväg. För att nå klimatmålen behöver vi ställa om transportsystemet så att en större del av godset fraktas på järnväg. Att trafiken genom Hallsberg fungerar smidigt bidrar till att skapa mer effektiva och hållbara godstransporter.

Utbyggnaden genom Hallsberg är en del av Dubbelspår Hallsberg–Degerön, en av Sveriges största godssatsningar på järnväg. Även om den stora nyttan för godstrafiken märks först när hela sträckan är färdigbyggd 2030, har vi redan nu stor nytta av det vi byggt.

Kontakt

Dan Bäckström

Telefon: +46 10-123 03 54