Logga in
Logga in

Dubbelspår Hallsberg–Degerön Statusuppdatering för arbetena vid Mariedamm

Vi genomför just nu omfattande arbeten längs sträckan Dunsjö-Jakobshyttan och trafiken är avstängd under vecka 28-32. Flera viktiga steg har tagits under sommaren för att vi snart ska kunna lägga det nya dubbelspåret.

Arbetena med dubbelspåret är en satsning för att öka kapaciteten på järnvägen. Fler spår gör att tågtrafiken går smidigare och målet är ökad effektivitet och hållbarhet för våra godstransporter. Det kommer också underlätta för persontrafiken.

Sommarens avstängning har möjliggjort att flera viktiga förberedelser kunnat göras för att vi under året ska lägga nytt järnvägsspår. Bland annat har det gamla spåret rivits och är nu helt borta. Vi har även sprängt berg och lagt nya bantrummor. Som en del av vårt hållbarhetsarbete har vi också rengjort makadam som sedan kommer att återanvändas. Inför vidare arbeten har vi förberett med uppbyggnad av ny bankropp för det kommande dubbelspåret.

Arbetena med att bygga själva järnvägen kommer att starta inom kort. Det betyder att det i år endast kommer att finnas ett enkelspår längs sträckan. Dubbelspåret står helt färdigt i augusti 2023.