Logga in
Logga in

Dubbelspår Hallsberg–Degerön Växelbygget kan störa vid Parallellgatan i vår

Vi ska lägga in fyra nya växlar i Hallsberg, invid Parallellgatan. Mellan 7 mars och 13 april kommer vi att arbeta i området. Under påskhelgens järnvägsavstängning pågår arbetena dygnet runt.

Nya växlar – ökad kapacitet

Under påskhelgen kommer vi att lägga in fyra nya växlar i Hallsberg. Växlarna ska förbinda Västra stambanan med det nya Godsstråket och ökar kapaciteten för järnvägstrafiken genom Hallsberg. 

Förarbeten

Vår entreprenör Infrakraft kommer att etablera sig i området vecka 10, som börjar
den 7 mars. Därefter påbörjar vi förarbeten inför påskhelgen. De kommer att pågå främst nattetid under helgerna 2–3 april och 9–10 april. Vi kommer även att göra vissa mindre arbeten och materialleveranser dagtid, från vecka 10.

Bullerplanket kommer under helgen 9–10 april att monteras ner tillfälligt på några ställen. Vi gör det för att ge plats åt nya fundament för kontaktledningsanläggningen och för att komma in till järnvägsområdet.

Ni som bor i närheten kommer att märka av arbetena framför allt genom buller från lastbilstransporter och grävmaskiner i området.

Växelbygge

Under påsken kommer arbeten att pågå från torsdag kväll 14 april fram till tisdag morgon 19 april. Det är under den tiden som de fyra nya växlarna läggs in i spåret. Arbetena kommer pågår då dygnet runt för att vi ska hinna med det omfattande arbetet på den korta tid som spåren är avstängda för järnvägstrafik.

Återställning

Etableringsytan, området mellan järnvägen och Parallellgatan, kommer bland annat att användas som materialupplag. Den kommer att vara inhägnad under perioden vi arbetar i området. Efter påskhelgen flyttar vi bort från området. Vi återställer ytan, luckrar upp marken och sår gräs, så att det blir fint till sommaren. Idag täcker parkslide ett relativt stort område utefter bullerplanket. Den kommer också att vara bekämpad när vi lämnar området.

Informationsblad till närboende

Du som bor i närområdet får ett informationsblad i brevlådan.

Tidplan

Arbeten pågår hela perioden.

Infrakraft etablerar sig. Mindre arbeten dagtid.

Större förarbeten nattetid.

Bullerplanket monteras tillfälligt ned på några ställen.
Större förarbeten nattetid.

Växelinläggningar. Arbeten dygnet runt, torsdag kväll till tisdag morgon.

Flytt från området och återställning. Bekämpning av parkslide.

Kontakt

Dan Bäckström

Projektledare

Telefon: 010-123 03 54