Logga in
Logga in

Örebro Stenkumla–Dunsjö

En del av Dubbelspår Hallsberg–Degerön. Vi har byggt ett 13 km långt dubbelspår, sju broar, byggt om nio kilometer väg och genomfört bulleråtgärder. Det nya spåret går huvudsakligen i tidigare sträckning.

Vad?

Vi har byggt ett 13 km långt dubbelspår, sju broar, byggt om nio kilometer väg och genomfört bulleråtgärder. Det nya spåret går huvudsakligen i tidigare sträckning.

Varför?

Ökad kapacitet betyder plats för fler, längre och tyngre tåg. Det minskar sårbarheten i järnvägssystemet och är ett viktigt steg mot mer hållbara transporter.

Nuläge

Projektet blev klart 2018, ett år tidigare än beräknat.

Om projektet

Den fem mil långa järnvägssträckan från Hallsberg till Degerön är en del av Godsstråket genom Bergslagen och har stor betydelse för godstransporterna både inom Sverige och vidare ut i Europa. Idag är järnvägen hårt belastad, och det är trångt på spåren. Risken för störningar på sträckor med enkelspår är stor. Vi bygger ut för att fler tåg ska kunna gå på banan och transporttiderna ska minska. Med ökad kapacitet kan mer trafik flyttas över från väg till järnväg. Det ger positiva effekter på miljön eftersom koldioxidutsläppen minskar.

Medfinansieras av EU

EU-logga

Kontakt

Linda Lingdell

Telefon: +46 10-123 70 35


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Linda Lingdell
Kommunikatör
Maria Ringmar