Logga in
Logga in

Örebro Stenkumla–Dunsjö

En del av Dubbelspår Hallsberg–Degerön. Vi har byggt ett 13 km långt dubbelspår, sju broar, byggt om nio kilometer väg och genomfört bulleråtgärder. Det nya spåret går huvudsakligen i tidigare sträckning.

Vad?

Vi har byggt ett 13 km långt dubbelspår, sju broar, byggt om nio kilometer väg och genomfört bulleråtgärder. Det nya spåret går huvudsakligen i tidigare sträckning.

Varför?

Ökad kapacitet betyder plats för fler, längre och tyngre tåg. Det minskar sårbarheten i järnvägssystemet och är ett viktigt steg mot mer hållbara transporter.

Nuläge

Den här delsträckan blev klar 2018 och projektets hemsida kommer att tas bort den 15 december 2023.

Om projektet

Den här delsträckan är färdigbyggd sedan en tid tillbaka och informationen på den här sidan kommer att tas bort. Du kan hitta all information om Dubbelspår Hallsberg-Degerön på projektets övergripande hemsida.

Den fem mil långa järnvägssträckan från Hallsberg till Degerön är en del av Godsstråket genom Bergslagen och har stor betydelse för godstransporterna både inom Sverige och vidare ut i Europa. Idag är järnvägen hårt belastad, och det är trångt på spåren. Risken för störningar på sträckor med enkelspår är stor. Vi bygger ut för att fler tåg ska kunna gå på banan och transporttiderna ska minska. Med ökad kapacitet kan mer trafik flyttas över från väg till järnväg. Det ger positiva effekter på miljön eftersom koldioxidutsläppen minskar.

Medfinansieras av EU

EU-logga

Kontakt

Program Dubbelspår Hallsberg-Degerön