Logga in
Logga in

Norrbotniabanan Extra resurser till länsstyrelserna banar väg för Norrbotniabanan

Nu har regeringen meddelat att extra medel tillskjuts till länsstyrelserna för att klara handläggningen av Norrbotniabanan.

Norrbotniabanan är ett omfattande infrastrukturprojekt och det är många som berörs. För att färdigställa bygget krävs också omfattande resurser från en mängd olika instanser, men projekt som Norrbotniabanan är minst sagt ovanliga och i vanliga fall finns inte den extra bemanning som krävs för att hantera sådana ärenden.

Något som har riskerat att bli en bromskloss för Norrbotniabanan är att länsstyrelserna, inom sina ordinarie ramar, inte har resurser att klara all handläggning som Norrbotniabanan innebär.Länsstyrelserna har tidigare flaggat till regeringen om risk för förseningar på grund av bristande resurser.

Regeringen har nu beslutat att tillföra extra medel till länsstyrelserna, som kan användas till bland annat handläggning. Det ger länsstyrelserna bättre möjligheter att klara sitt arbete och skapar i förlängningen bättre förutsättningar hela Norrbotniabanan.

– Att regeringen ger mer resurser till länsstyrelserna i den här frågan är glädjande för oss alla. Länsstyrelsernas insatser är mycket viktiga i arbetet med Norrbotniabanan, och i och med det här beskedet skapas bättre förutsättningar för hela projektet, säger Lars Bergdahl, projektchef för Norrbotniabanan på Trafikverket.

Länsstyrelsen ansvarar även för hanteringen av arkeologiska slutundersökningar, vilket är ytterligare en fråga som kan beröra Norrbotniabanan. De extra resurserna som regeringen beslutat att tillföra länsstyrelserna omfattar inte ärenden kopplade till kulturmiljölagen, vilket innebär att länsstyrelserna fortsatt hanterar dessa ärenden inom ordinarie budget.

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa