Logga in
Logga in

Norrbotniabanan Klartecken för Norrbotniabanans tunnel genom Ersmarksberget

Trafikverket har fått klartecken att påbörja arbetet med Ersmarkstunneln som är en del av Norrbotniabanan. Det står klart efter att en miljödom nu avkunnats i Umeå tingsrätt.

Tåg är det bästa transportmedlet ur miljösynpunkt. Samtidigt innebär själva bygget en oundviklig påverkan på närmiljön. Miljöfrågor är därför en viktig del i hela processen kring Norrbotniabanan.

Mark- och miljödomstolen har nu avkunnat en dom där man godkänner den underliggande miljökonsekvensbeskrivningen och ger Trafikverket tillstånd att påbörja arbetet med järnvägstunneln i Ersmark. 

– Att vårt arbete med Norrbotniabanan genomförs med stor hänsyn till miljön är en mycket viktig fråga. Den här miljödomen är ett kvitto på det, och innebär att vi nu kan gå vidare med arbetet på sträckan Umeå–Dåva, säger Tomas Boström, projektenhetschef vid Trafikverket.

Tunneln ska byggas för Norrbotniabanan och är en del av sträckan mellan Umeå godsbangård och Dåva. Den beräknas bli 1,6 kilometer lång och kommer att gå genom Fäbodberget och Ersmarksberget för att mynna ut strax väster om väg 364. Tunneln kommer initialt att göras enkelspårig men förbereds för att rymma dubbelspår i framtiden.

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa