Logga in
Logga in

Norrbotniabanan Nytt år och arbetet i full gång för Norrbotniabanan

För Norrbotniabanans del startade det nya året med intensivt arbete, som nu även har påbörjats vid Dåva industriområde.

Arbete med Norrbotniabanan pågår nu på tre områden i och kring Umeå. Förutom de tidigare påbörjade områdena på Ersboda och i I20-området ner mot godsbangården pågår nu även arbete vid Dåva industriområde.

Vid Dåva industriområde arbetar vi med att etablera arbetsyta och förbereda för den bro som ska byggas över Hjoggmarksbäcken. Förberedelserna har bland annat handla om att stabilisera marken och göra den tålig mot frost, vilket har inneburit att en del transporter av bergmaterial gjorts till området.

Samtidigt pågår arbete med att avtäcka arbetsområde på I20 området för att sedan kunna schakta jordmassor för järnvägslinjen. Det är massor med massor som ska hanteras – ungefär 800 000 kubikmeter, eller 1,6 miljoner ton.

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa