Logga in
Logga in

Norrbotniabanan Nytt pilotprojekt utforskar konst för Norrbotniabanan

Tillsammans med Statens konstråd och nio konstnärer har Trafikverket inlett pilotprojektet Konst Norrbotniabanan för att identifiera möjligheter till framtida konstinsatser kopplat till miljöerna kring Norrbotniabanan.

I början av mars genomfördes en studieresa längs Norrbotniabanans sträckning av Trafikverket och Statens konstråd tillsammans med konstnärerna, för att utforska förutsättningarna för konst kopplat till Norrbotniabanan.

Konstnärerna som deltar i samverkansprojektet har delats upp i tre arbetsgrupper. De kommer att utveckla idéer och koncept som sedan kan sedan fungera som en grund för ett konstprogram och en strategi för hur man kan jobba med konst inom Norrbotniabanan. Målet är att presentera resultatet av arbetet i månadsskiftet mellan maj och juni.

– Det är spännande att se vad det här pilotprojektet kan leda till. Vi hoppas att det öppnar upp för helt nya infallsvinklar och synsätt. Genom samarbetet vill vi skapa nya förutsättningar att utveckla idéer och koncept för konstnärligt arbete kopplat till Norrbotniabanan, berättar Mattias Lidén, landskapsarkitekt på Trafikverket.

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa