Logga in
Logga in

Norrbotniabanan Samtliga järnvägsplaner för Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå klara

Trafikverket har nått en viktig milstolpe i arbetet med Norrbotniabanan när samtliga järnvägsplaner för sträckan Umeå–Skellefteå nu lämnats för planprövning.

Arbetet är nu färdigt med samtliga järnvägsplaner för Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå. Förhoppningen är att kunna fortsätta med förberedande arbeten under 2023.

– Det är en viktig milstolpe att det här arbetet nu är klart. Det innebär att vi kan börja ta fram bygghandlingar och förbereda för byggstart längs sträckan, berättar Maria Erlandsson, projektenhetschef vid Trafikverket.

De färdiga järnvägsplanerna beskriver hur järnvägen ska gå mellan Umeå och Skellefteå. Den första sträckan mellan Umeå och Dåva är godkänd sedan tidigare och där är bygget i full gång. De nya järnvägsplanerna innefattar bland annat dragningen genom centrala Skellefteå samt Robertsfors.

– Det är långa sträckor och många som berörs. Det har därför varit ett omfattande och viktigt arbete att ta fram järnvägsplanerna. Vi har haft en nära dialog och samverkan med många berörda för att hitta de bästa lösningarna. Inte minst samarbetet med kommunerna har varit väldigt viktigt, säger Erlandsson.

Nästa steg för järnvägsplanerna är att de ska fastställas och vinna laga kraft. Därefter kan byggskedet på de aktuella sträckorna påbörjas. Trafikverkets förhoppning är att kunna komma igång med förberedande arbeten på vissa delar redan under 2023.

– Det är en omfattande process vid en produktion av det här slaget. Lagen kräver att många steg gås igen för att själva byggandet ska kunna påbörjas, men nu har vi kommit en bra bit i på vägen. Och arbetet fortsätter förstås. Vi planerar redan för att inrätta ett platskontor för Norrbotniabanan i Skellefteå, där vi även kommer att behöva anställa en hel del nya medarbetare.

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa