Logga in
Logga in

Skyddsåtgärder mot kräftpest i arbetet med Norrbotniabanan

Efter att kräftpest har konstaterats i Skellefte älv anpassas rutinerna i arbetet med Norrbotniabanan och skyddsåtgärder vidtas för att förhindra spridning av smittan.

Eftersom Länsstyrelsen i Västerbotten har konstaterat kräftpest i Skellefte anpassas rutinerna i arbetet med Norrbotniabanan för att hjälpa till med att förhindra spridning. Kräftpest är en sjukdom som drabbar flodkräftan särskilt hårt och som riskerar att slå ut hela bestånd, vilket gör det mycket viktigt att stoppa spridningen.

– Kräftpest kan bland annat spridas av båtar eller redskap som flyttas mellan olika vatten. Därför anpassar vi nu all hantering av utrustning som används i det pestsmittade området. I dialog med Länsstyrelsen inför vi nya rutiner där vi desinficerar allt, berättar Linda Harju, miljöspecialist på Trafikverket.

Alla arbetsredskap som använts i vattenområdet som utpekats som kräftpestsmittat kommer att desinficeras genom torkning, tvättning eller frysning. Större maskiner rengörs med högtryckstvätt med varmt vatten eller ånga.   

– I ett så stort projekt som Norrbotniabanan finns det mycket som man inte kan planera och det här är en sådan sak. Det innebär en stor omställning, men omsorg om miljön är en röd tråd genom hela arbetet med Norrbotniabanan och det är nu viktigt för oss att vi bidrar till arbetet med att förhindra spridning av kräftpest, säger Linda.