Logga in
Logga in

Sprängningar för Norrbotniabanans tunnel genom Ersmarksberget

Nu påbörjas förberedande arbete för den tunneln genom Ersmarksberget i Umeå som byggs för Norrbotniabanan. Som en del i det arbetet kommer sprängningsarbete att pågå mellan den 2 maj och den 31 augusti 2022.

Som en del i arbetet med att bygga Norrbotniabanan kommer vi att utföra sprängningsarbete i närhet av väg 364 i Umeå under perioden 2 maj till 31 augusti 2022. Sprängningarna kan förekomma mellan 07.00 och 19.00 på vardagar. Innan vi spränger varnar vi med ljudsignaler och säkrar området.

Sprängningar i bergarbete görs genom att borra hål i berget som fylls med sprängmedel, tändare och tändtråd. Hålen görs med en så kallad borrigg. Tändtrådarna kopplas sedan till en tändapparat som avlossar laddningen så att berget lossnar.

Efter att sprängningsarbetet är färdigt transporteras de lossade bergsdelarna bort med stora dumprar. Sedan krossas materialet i mindre delar för att därefter kunna användas på nytt, som bergfyllnad på andra sträckor i bygget av Norrbotniabanan.