Logga in
Logga in

Norrbotniabanan Tung arbete när vi flyttar stenar för Norrbotniabanan

Arbetet med att bygga en ny järnväg är mycket tungt, bokstavligt talat, med mycket sten måste flyttas. I Umeå lyftes nyligen en stor sten ur marken som vägde lika mycket som en blåval.

När vi gör plats för järnvägen måste mycket sten måste flyttas. En del stenblock är stora och kräver då omfattande arbete för att de ska kunna transporteras bort. Ett exempel på en sådan sten lyftes nyligen ur marken i Umeå i arbetet med Norrbotniabanan. Stenblocket är 42,5 kubikmeter stor och väger hela 120 ton, vilket i vikt kan jämföras med 30 elefanter eller en blåval.

För att underlätta planeringen av arbetet gör vi vi förberedande undersökningar med jord- och bergsondering innan vi börjar gräva. Med hjälp av en borrvagn gör vi borrpunkter med ett mellanrum på ungefär 20 meter för att undersöka underlaget. Då stöter vi på många av de stora stenblock som måste tas upp ur jorden, men på grund av mellanrummet mellan borrpunkterna är det först när arbetet genomförs som vi får alla svar.

Det stora stenblocket som vi nu lyft ur marken i Umeå är för stort för att flytta som det är. Det behöver först knackas eller sprängas sönder till mindre bitar innan vi kan transportera bort det. Därefter kommer vi att återanvända materialet som fyllnadsmassa på andra ställen i bygget av Norrbotniabanan.