Logga in
Logga in

Uppdrag tilldelat för Ersmarkstunneln

Ännu en viktig milstolpe i arbetet med Norrbotniabanan är nådd när uppdraget för tunneldrivningen genom Fäboberget och Ersmarksberget i Umeå nu blivit tilldelat.

Nu är tilldelningen klar för Norrbotniabanans tunnel genom Fäbodberget och Ersmarksberget, där såväl spårtunnel som service- och räddningstunnel ska anläggas.

– Eftersom den här tunneln passerar under befintliga deponier blir injekteringsarbetet en särskilt viktig del, där vi tätar sprickor och ihåligheter för att förhindra att grundvatten läcker in i tunneln. Tillstånds- och upphandlingsprocessen har varit omfattande och det känns väldigt bra att vi nu har en entreprenör klar och kan påbörja tunneldrivningen, säger Erik Storvall, projektledare vid Trafikverket.

Att tilldelningen av tunnelentreprenaden är klar gör det nu möjligt att fortsätta viktiga delar av arbetet på Norrbotniabanans sträcka mellan Umeå och Dåva.