Logga in
Logga in

Flera län Nya signalsystemet ERTMS på sträckan Järna-Katrineholm-Åby

Trafikverket moderniserar och digitaliserar järnvägen i Sverige. Förberedelser och arbeten görs bland annat för ett nytt signalsystem, ERTMS, European Rail Traffic Management System.

Vad?

Sveriges nya signalsystem ERTMS.

Varför?

Fler tåg i tid och enklare underhåll.

Nuläge

Projektet är klart. Denna sida tas bort från webbplatsen 24 juni 2024.

Om projektet

ERTMS ger fler tåg i tid och ett enklare underhåll. På sikt kommer det även bli lättare att köra tågtrafik mellan länder i Europa.

Vi kommer att arbeta längs järnvägen mellan Järna-Katrineholm-Åby. Arbetet, som sker etappvis, startade i slutet av januari 2023 och beräknas bli klart under våren 2024. Vi kommer att gräva ner kablar och ställa upp nya skåp längs järnvägen. Det mesta arbetet utförs på Trafikverkets mark.

Under denna period kan störningar i form av tunga transporter och schaktarbeten förekomma. Vi planerar för att störa så lite som möjligt, men kvälls- och nattarbeten kommer att vara nödvändiga.

Tidsplan

1 Start Januari/februari 2023

2 Klart Våren 2024

Europeiska Unionen

Medfinansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa.

Kontakt

Oskar Gellerskog

Projektledare

Telefon: 010-123 65 19