Logga in
Logga in

Flera län Nya signalsystemet ERTMS på sträckan Nässjö-Hässleholm

Trafikverket moderniserar och digitaliserar järnvägen i Sverige. Förberedelser och arbeten görs bland annat för ett nytt signalsystem, ERTMS, European Rail Traffic Management System.

Vad?

Sveriges nya signalsystem ERTMS.

Varför?

Fler tåg i tid och enklare underhåll.

Nuläge

Arbete på sträckan Nässjö–Hässleholm.

Om projektet

ERTMS ger fler tåg i tid och ett enklare underhåll. På sikt kommer det även bli lättare att köra tågtrafik mellan länder i Europa.

Vi kommer att arbeta längs järnvägen mellan Nässjö och Hässleholm. Arbetet, som sker etappvis, startar sommaren 2021 och kommer att bli klart hösten 2023. Vi kommer att lägga upp kablar längs järnvägen, och ställa upp nya teknikbyggnader vid banan. Det mesta arbetet utförs på Trafikverkets mark.

Under denna period kan störningar i form av tunga transporter och schaktarbeten förekomma. Vi planerar för att störa så lite som möjligt, men kvälls- och nattarbeten kommer att vara nödvändiga.

Tidslinje

1 Start Sommar 2021

2 Klart Hösten 2023

Eu-flagga.

Medfinansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa.

Kontakt

Morgan Blomqvist

Telefon: +46 10-123 87 09