Logga in
Logga in

Härryda

Trafikverket har pausat nästa steg, där vi utreder exakt var järnvägen ska gå, genom Härryda kommun.

Samarbete med region och kommuner är grundläggande när vi planerar för ny järnväg. Härryda kommun har uttryckt att de inte står bakom vårt förslag till lokalisering. Hösten 2021 valde vi därför att pausa nästa steg i vår planering i kommunen, men vi kommer att göra klart lokaliseringsutredningen för hela sträckan Göteborg–Borås inklusive Härryda.

Under samrådet våren 2021 blev det tydligt att Härryda kommun inte vill ha en järnväg för höghastighetståg genom kommunen. Kommunen vill istället ha en järnväg för pendel-/regiontåg med en station i Mölnlycke. De har också meddelat att de kommer invänta tillåtlighetsprövningen, där regeringen fattar beslut om lokalisering av järnvägen, innan de börjar arbeta med de detaljplaneändringar som är nödvändiga. Vår tidplan har utgått från inriktningen vi har tillsammans med Västra Götalandsregionen om en byggstart 2025-2027, vilket förutsätter att arbete med järnvägsplaner sker parallellt med regeringens tillåtlighetsprövning. Vi påbörjar därför nästa steg, där vi utreder exakt var järnvägen ska gå, i de delar som ligger utanför Härryda kommun.

Trafikverkets uppdrag är att planera den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås som en del av den nya stambanan för höghastighetståg mellan Göteborg och Stockholm. Till sommaren 2022 är lokaliseringsutredningen klar och skickas in till regeringen. Regeringen förväntas sedan fatta beslut om lokalisering runt 2023-2024.