Logga in
Logga in

Härryda

Trafikverket har pausat nästa steg, där vi utreder exakt var järnvägen ska gå, genom Härryda kommun.

Regeringsbeslut innebär förändringar för nya stambanor

Regeringen fattade på torsdagen den 22 december 2022 beslut rörande de planerade nya stambanorna mellan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. Besluten innebär att:

  • Planeringen för de centrala systemdelarna av de nya stambanorna, mellan Linköping och Borås respektive Hässleholm via Jönköping, ska avbrytas.
  • Arbetet i projektet Hässleholm-Lund ska avbrytas.
  • Arbetet i projektet Göteborg-Borås ska pausas.

Parallellt får Trafikverket ett antal utredningsuppdrag av regeringen:

  • Uppdrag att utreda hur järnvägen kan utvecklas i Skåne.
  • Uppdrag att utreda hur järnvägen kan utvecklas i stråket Göteborg-Borås.
  • Uppdrag att identifiera och vidta kostnadsreducerande åtgärder i genomförandet av Ostlänken.

Informationen på den här sidan är baserad på planeringen innan besluten fattades. Arbetet med att genomföra besluten har påbörjats och vi kommer att förtydliga den fortsatta processen i takt med att arbetet går framåt.

Regeringen lägger om växlarna för järnvägsinfrastrukturen - Regeringen.se

Samarbete med region och kommuner är grundläggande när vi planerar för ny järnväg. Härryda kommun har uttryckt att de inte står bakom vårt förslag till lokalisering. Hösten 2021 valde vi därför att pausa nästa steg i vår planering i kommunen, men vi kommer att göra klart lokaliseringsutredningen för hela sträckan Göteborg–Borås inklusive Härryda.

Under samrådet våren 2021 blev det tydligt att Härryda kommun inte vill ha en järnväg för höghastighetståg genom kommunen. Kommunen vill istället ha en järnväg för pendel-/regiontåg med en station i Mölnlycke. De har också meddelat att de kommer invänta tillåtlighetsprövningen, där regeringen fattar beslut om lokalisering av järnvägen, innan de börjar arbeta med de detaljplaneändringar som är nödvändiga. Vår tidplan har utgått från inriktningen vi har tillsammans med Västra Götalandsregionen om en byggstart 2025-2027, vilket förutsätter att arbete med järnvägsplaner sker parallellt med regeringens tillåtlighetsprövning. Vi påbörjar därför nästa steg, där vi utreder exakt var järnvägen ska gå, i de delar som ligger utanför Härryda kommun.

Trafikverkets uppdrag är att planera den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås som en del av den nya stambanan för höghastighetståg mellan Göteborg och Stockholm. Till sommaren 2022 är lokaliseringsutredningen klar och skickas in till regeringen. Regeringen förväntas sedan fatta beslut om lokalisering runt 2023-2024.