Logga in
Logga in

Avsteg från hastighetskrav genom Hässleholm

Vi har gjort ett avsteg från hastighetskravet på 320 km/h för förbipasserande tåg genom Hässleholm. Detta gör att Hässleholm C kan vara kvar som ett fortsatt rimligt stationsalternativ i lokaliseringsutredningen.

Tidigare i höstas kunde vi berätta att Hässleholm-Lunds tidplan förskjutits. En av anledningarna till varför är en särskild utredning om systemkrav avseende hastighetskrav genom Hässleholm.

Trafikverkets systemkrav beskriver på ett övergripande sätt hur järnvägsanläggningen ska utformas för att kunna uppnå de fastställda målen för järnvägen. I Nya stambanors fall är ett av de styrande målen att alla sträckor förutom Järna-Linköping och Mölndal-Borås ska kunna trafikeras i 320 km/h. I vår lokaliseringsutredning har vi sett att de rekommenderade radierna inte möjliggör ett stationsläge i mark eller på bro vid nuvarande Hässleholm C med en passagehastighet på 320 km/h för de åtta fjärrtåg per dygn som inte har uppehåll i Hässleholm. För att kunna bibehålla Hässleholm C som ett reellt stationsalternativ har vi därför tittat på en något lägre passagehastighet.

– Då projektet ser nyttorna med ett stationsläge vid nuvarande Hässleholm C har vi gjort avsteg från hastighetskravet på 320 km/h. Ett starkt motiv till att möjliggöra avsteget är att vi ser att det enligt våra trafikeringsprognoser enbart påverkar åtta av 60 tåg per dag, alltså knappt 13 %. Inga tåg som ska stanna i Hässleholm påverkas då de bromsar och accelererar inom sträckan hastighetssänkningen avser. De åtta tåg som passerar kommer köra i 200-250 km/h och påverkas som mest med 90 sekunders längre restid, berättar programchef Rickard Rosenlund.

Hade avsteget från hastighetskravet inte gjorts hade endast två stationsalternativ funnits kvar i det fortsatta arbetet med lokaliseringsutredningen: en tunnel under Hässleholm C eller en station i Finja.

– Risken med att enbart ha kvar stationsalternativ i centrala Hässleholm i tunnel är att det hade blivit för dyrt. En tunnellösning kostar enligt våra beräkningar 3-6 miljarder mer än ett alternativ i mark eller på bro och den ökade kostnaden hade gjort att alternativet inte varit konkurrenskraftigt jämfört med Finja. Då våra kommuner och Region Skåne uttryckt starkt motstånd mot allt utom centrala stationsalternativ är det givetvis viktigt för oss att kunna ha kvar reella stationsalternativ i centrala Hässleholm i vår lokaliseringsutredning, avslutar Rickard Rosenlund.

Fakta

I samråd 3 presenterades alternativ på bro, mark och tunnel vid nuvarande Hässleholm C och alternativ på bro, mark eller skärning i Finja. Inga ytterligare ytor krävs i Hässleholm C på grund av ovanstående beslut. Förslaget i Finja finns kvar i lokaliseringsutredningen med hastigheten 320 km/h. Projektets förslag på rangordning av korridor och stationsplaceringar presenteras i samråd 4 i början av 2023. Stationsutformningen och slutgiltig hastighet beslutas i järnvägsplaneskedet.

Endast de passerande tågen påverkas av hastighetssänkningen genom Hässleholm. Den resterande sträckan planeras fortfarande för 320 km/h.

Notera att denna nyhet publicerades ursprungligen i mars, men efter lanseringen av vår nya webbplats stämmer inte publiceringsdatum