Logga in
Logga in

Inventering av naturvärden, fåglar och fladdermöss

Inför fortsatt planering av den nya stambanan mellan Hässleholm-Lund inventerar vi naturvärden, fåglar och fladdermöss.

Inför fortsatt planering av den nya stambanan mellan Hässleholm-Lund inventerar vi naturvärden, fåglar och fladdermöss för att få ett kunskapsunderlag för bedömning av påverkan på Natura 2000-områdena Hovdala, Göingeåsen samt Allarps bjär. Tidpunkten för inventeringarna sker maj till september. Fåglar och fladdermöss är skyddade arter, och det är därför betydelsefullt att vi skaffar oss information om förekomsten av dessa djurgrupper.