Logga in
Logga in

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Godkänd miljökonsekvensbeskrivning för Ostlänken, delsträckan Klinga-Bäckeby

Nu är miljökonsekvensbeskrivningen för Ostlänken, delsträckan Klinga-Bäckeby genom Norrköpings kommun, godkänd av Länsstyrelsen Östergötland. Godkännandet är en viktig milstolpe för att järnvägsplanen ska granskas.

Ostlänken genom Norrköpings kommun är indelad i tre järnvägsplaner. Arbetet med järnvägsplanen för den södra sträckan Klinga-Bäckeby har kommit längst.

Nu har Trafkverket nått ännu en milstolpe i projektet när Länsstyrelsen Östergötland godkänt miljökonsekvensbeskrivningen. Nästa steg är att ställa ut järnvägsplanen för granskning, vilket är planerat till efter sommaren.

Om ett par månader planerar Trafikverket att skicka in miljökonsekvensbeskrivningen för den norra sträckan Stavsjö-Loddby genom Norrköpings kommun. Arbetet med mittsträckan Loddby-Klinga är fortsatt pausat.

Du hittar beslutet och godkänd miljökonsekvensbeskrivning med bilagor på dokumentsidan för Ostlänken.

Vad är en miljökonsekvensbeskrivning?

När ett väg- eller järnvägsprojekt antas medföra betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram. Det finns särskilda lagkrav som reglerar arbetet med MKB och vad den ska innehålla. Länsstyrelsen ska godkänna MKB:n innan den ingår som underlag i planförslaget.