Logga in
Logga in

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Här ska vi bygga Ostlänken genom Linköpings tätort

Trafikverket har tagit ställning till var Ostlänken ska gå in och ut från centrala Linköping. En kombination av korridorerna Steninge och Norr om Malmslätt ska ligga till grund för den fortsatta planeringen.

Valet av korridor visar det område där vi ska bygga Ostlänken. Nästa steg i planeringen är att vi tar fram en järnvägsplan som är en detaljerad beskrivning av hur sträckningen av järnvägen ska se ut och hur den ska byggas inom den valda korridoren. Planen ska även innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivningen beskriver den miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföra. I denna process bjuder vi in till fler samråd innan vi ställer ut planen för granskning.

Kartan visar korridorerna Steninge och Norr om Malmslätt där Trafikverket ska bygga Ostlänken genom Linköpings tätort. Placeringen för en ny gemensam station för Ostlänken och Södra stambanan blir i området mellan Stångån och Bergsvägen (markerat med en röd fyrkant). Anslutningen till Södra stambanan västerut blir vid Vikingstad/Sjögestad.

Se kartan i ett större format. 

Frågor och svar val av korridor Linköpings tätort

Läs svaren på de vanligaste frågorna om hur du som fastighetsägare påverkas av valet av korridor genom Linköpings tätort.

Det är fortfarande för tidigt att säga om en fastighet inom korridoren blir påverkad. Efter sommaren påbörjar vi arbetet med att ta fram en järnvägsplan som är en detaljerad beskrivning av hur sträckningen av järnvägen ska se ut och hur den ska byggas inom den valda korridoren. I denna process bjuder vi in de som är särskilt berörda till samråd, till exempel fastighetsägare som bor nära där vi planerar att bygga järnvägen, att tycka till. Alla synpunkter är viktiga för att vi ska få kunskap om faktorer att ta hänsyn till i vårt fortsatta arbete.

Ett första samråd är planerat till år 2023.

Du är välkommen att kontakta någon av projektledarna för Linköpings tätort, Andreas Hult eller Kevin Gibbs.

Andreas Hult

Tel: 010-1238697

E-post: andreas.hult@trafikverket.se

Kevin Gibbs

Tel: 010-1230498

E-post: kevin.gibbs@trafikverket.se

Efter sommaren påbörjar vi arbetet med att ta fram en järnvägsplan som är en detaljerad beskrivning av hur sträckningen av järnvägen ska se ut och hur den ska byggas inom den valda korridoren. I denna process bjuder vi in de som är särskilt berörda till samråd, till exempel fastighetsägare som bor nära där vi planerar att bygga järnvägen, att tycka till. Alla synpunkter är viktiga för att vi ska få kunskap om faktorer att ta hänsyn till i vårt fortsatta arbete.

Ett första samråd är planerat till våren 2023.

En ny väg eller järnväg påverkar omgivningen och byggandet väcker självklart många frågor. Ofta måste vi ta ny mark i anspråk för utbyggnaden. När vi tar fram en vägplan eller järnvägplan är utgångspunkten att vi ska göra så lite intrång på andras mark och ställa till med så lite problem för de boende som möjligt. Vi ska göra det som behövs för att minska skador, så länge kostnaderna för det är rimliga. Det går dock inte att undvika intrång och olägenheter helt, hur omsorgsfullt vi än planerar.

Läs mer om markåtkomst för utbyggnad av vägar och järnvägar

Läs mer om hur du får ersättning när vi bygger järnväg på din mark

Läs mer om vad som händer när en järnväg eller väg byggs

Läs mer om hur vi planerar nya vägar och järnvägar

I vår interaktiva karta kan du läsa mer om valet av korridor och vad vi arbetat med i lokaliseringsutredningen (länken fungerar ej i Internet Explorer).

Dokument

Vill du ta del av handlingarna för lokaliseringsutredningen hittar du dem bland projektets dokument under rubriken Aktuella handlingar Linköping: Järnvägsplan. Här hittar du även ställningstagandet i sin helhet.