Logga in
Logga in

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Järnvägsplanen Ostlänken genom Trosa för fastställelse

Nu har vi skickat in järnvägsplanen för fastställelse. Innan vi kan sätta spaden i marken måste planen fastställas och vinna laga kraft.

Den 2 respektive 4 maj 2022 tillstyrkte länsstyrelserna i Södermanland och Stockholm järnvägsplanen för Långsjön-Sillekrog, delen av Ostlänken som går genom Trosa kommun. Tillstyrkan innebär att vi nu har kunnat gå vidare till nästa steg i processen - att skicka in planen för fastställelse till Trafikverkets avdelning Planprövning. Inga ändringar av järnvägsplanen har gjort sedan granskningen. Du hittar fastställelsehandlingarna på sidan Dokument, under rubriken Trosa och Aktuella handlingar: Järnvägsplan.

När järnvägsplanen befinner sig hos Planprövning är de ansvariga för ärendets beredning. Frågor och synpunkter som berör prövningen ska därmed skickas till dem. Eventuella synpunkter ska ha kommit in senast den 23 juni 2022 till:

Trafikverket Ärendemottagningen
Planprövning
Box 810
781 28 Borlänge

eller trafikverket@trafikverket.se

Vad är nästa steg?

När planen väl är fastställd kan den fortfarande överklagas. Om så sker är det regeringen som tar ställning i frågan.

Om planen inte överklagas räknar vi med att den vinner laga kraft under 2023. Förutsatt att vi har alla tillstånd på plats planerar vi att börja bygga Ostlänken genom Trosa kommun 2024.

Kontakt

Linda Abrahamsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 71 47