Logga in
Logga in

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Ny granskning i höst

Vi har gjort ändringar i järnvägsplanen genom Södertälje kommun efter de synpunkter som kom in under granskningen. Därför kommer vi att ställa ut planen för granskning igen i höst.

Järnvägsplanen för Gerstaberg-Långsjön, Ostlänkens delsträcka genom Södertälje kommun, var på granskning under november 2021. Granskningen är ett av de sista stegen i vår planläggningsprocess där du har chans att lämna dina synpunkter.

Alla synpunkter som vi fått in under granskningen har sammanställts och bedömts. Med anledning av de synpunkter som kom in kommer vi att göra ett antal ändringar av järnvägsplanen. Bland annat justerar vi utformningen av trafikplats Järna. Därför planerar vi en kompletterande granskning av järnvägsplanen under hösten 2022 där du som särskilt berörd, kommun, andra myndigheter, organisationer och allmänhet har möjlighet att lämna synpunkter på de ändringar som gjort.

När du har fått tycka till och vi har ett färdigt förslag på järnvägsplan skickar vi in planen för fastställelse. En fastställd och laga kraft-vunnen vägplan ger oss rätt att börja bygga. Fastställelse planeras till början av 2023 och planerad byggstart är 2024. 

Kontakt

Linda Abrahamsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 71 47