Logga in
Logga in

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Regeringen har fastställt nationell transportplan

Den 7 juni fastställde regeringen nationell transportplan för 2022-2033. Planen innehåller åtgärder i den statliga infrastrukturen för vägar, järnvägar, sjöfart och luftfart.

Ostlänken, en del av nya stambanor, är med i planen. Trafikverket kommer nu att analysera planen och se vad den innebär.

Här kan du läsa mer om regeringens beslut kring nationell transportplan.