Logga in
Logga in

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Samrådsredogörelse för Ostlänken genom Linköpings tätort

I februari bjöd vi in till samråd om delsträckan genom Linköpings tätort där vi utreder sju möjliga korridorer för Ostlänkens dragning. Nu har vi bemött och sammanställt synpunkterna i en samrådsredogörelse.

Arbetet med lokaliseringsutredningen i Linköping går nu in i ett slutskede och Trafikverket planerar att under våren ta ställning till i vilken korridor Ostlänken ska dras genom Linköpings tätort. I samrådsredogörelsen har vi bemött och sammanställt synpunkterna som kommit under lokaliseringsutredningen. Alla synpunkter är viktiga för att vi ska få kunskap om faktorer att ta hänsyn till i vårt fortsatta arbete. 

Läs hela samrådsredogörelsen här.

Läs mer om nästa steg i planeringen.