Logga in
Logga in

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Trafikverket och Norrköpings kommun eniga om finansieringen av ny station

Trafikverket och Norrköpings kommun är eniga om hur den nya stationen ska finansieras. Snart kan planeringen av Ostlänken genom Norrköping fortsätta.

När Ostlänken öppnar för trafik år 2035 passerar den fem kommuner och fem nya resecentrum och nya orter och regioner knyts närmare varandra. I Norrköping planerar Trafikverket och Norrköpings kommun för en ny centralstation strax norr om dagens station. Nu är Trafikverket och Norrköpings kommun eniga om finansieringen av den nya stationen, vilket gör att planeringen för Ostlänkens sträckning genom centrala Norrköping snart kan fortsätta.

Den nya stationen ska byggas på bro

I december 2020 tog kommunfullmäktige i Norrköping beslut om att de vill ha en upphöjd stationslösning med järnvägen på en bro, utöver Trafikverkets grundutförande*. Överenskommelsen gällande finansieringen av stationslösningen regleras i ett medfinansieringsavtal som ska vara godkänt och undertecknat av båda parter i juni. 

Trafikverket räknar med att kunna börja bygga den nya stationen år 2027.  

På Norrköpings kommuns webbplats hittar du mer information om den nya stationslösningen.

Vad betyder grundutförande?

Grundutförandet är det ekonomiska ansvar som Trafikverket har vid om- och nybyggnad av infrastruktur och den lösning som vi föreslår för att hantera en trafiksituation. Trafikverket ansvarar för själva järnvägsanläggningen. Mer konkret handlar det om bland annat spårsystem, plattformar, plattformsförbindelser, plattformstak och trafikinformationssystem.

Om till exempel en kommun vill göra förbättringar eller anpassningar för att lösa trafiksituationen, utöver det som ingår i Trafikverkets ansvar, behöver de betala för det tillägget - en så kallad medfinansiering. Medfinansieringen kan handla om till exempel stationshus, bussterminal, cykel- och bilparkering, utsmyckning och gestaltning som väsentligt avviker från grundutförandet.