Logga in
Logga in

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Trafikverket vill möjliggöra ett samlat beslut om korridor in och ut från Linköping

Trafikverket skulle ha tagit ställning till val av korridor i Linköpings tätort i slutet på april. Beslutet dröjer nu till maj på grund av att vi vill möjliggöra ett samlat beslut om korridor in och ut från Linköping.

I februari bjöd Trafikverket in till samråd om delsträckan genom Linköpings tätort. Trafikverket utreder sju möjliga korridorer för Ostlänkens dragning genom Linköping. Steninge är den korridor som Länsstyrelsen, Linköpings kommun och Trafikverket förordar i centrala Linköping. Trafikverkets inriktning västerut, ut från Linköping, är att lokalisera spåren söder om E4:an, inom korridor Norr om Malmslätt, i enlighet med Länsstyrelsens och Linköpings kommuns remissvar.

Genom att välja korridoren Norr om Malmslätt med en ny anslutning till Södra stambanan utanför Linköpings tätort vid Vikingstad/Sjögestad, minimerar det kommande störningar i tågtrafiken och skapar bättre utrymme för stadsutveckling i centrala Linköping. Korridoren Norr om Malmslätt skapar vidare bättre förutsättningar för en sammanhållen planläggning i Linköpings kommun.

För att möjliggöra ett samlat beslut om korridor in och ut från Linköping, krävs förankring inom Trafikverket och ett ställningstagande om korridor väntas därför senast 31 maj.

Läs mer om de olika alternativen för korridor i Samrådshandling - val av lokaliseringsalternativ.