Logga in
Logga in

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Vi bygger Nyköpings resecentrum

Nu inleds arbetet med att bygga Nyköpings resecentrum som ska bli ett modernt resecentrum med ökad kapacitet för framtidens tågtrafik.

Målet är en säker och tillgänglig station där det blir enkelt att byta mellan tåg, buss, cykel och bil för att du ska kunna resa smidigt, grönt och tryggt. Resecentrum får två nya entrébyggnader med plats för café och handel. Nya järnvägsbroar och gångförbindelser som gör det tryggare att ta sig under järnvägen.

Se filmen om hur resecentrum kommer se ut när det är färdigbyggt.

Se en syntolkad version av filmen

Trafikverket och kommunen fanns på plats på Stora torget

Under onsdagen fick allmänheten information om resecentrum, chans att ställa frågor och åka med tåget i en VR-modell. Tack till alla er drygt 350 personer som kom förbi och tog en kopp kaffe i solen och pratade med oss.

Förberedande arbeten för kommande byggnation

Förberedande undersökningar och markarbeten har startat och i höst börjar arbete med omläggning av bland annat vatten- och avloppsledningar. Bullerskyddsåtgärder kommer också att genomföras för berörda fastighetsägare.

I nuläget beräknar vi att byggtiden är 3 till 5 år beroende på om alla delar kan byggas parallellt och samtidigt. Vissa delar byggs av Trafikverket, vissa av Nyköpings kommun.

Det kommer hända mycket under åren som kommer och det kommer märkas och höras. Det kommer givetvis påverka trafikanter och Nyköpingsborna. Vi på Trafikverket och kommunen jobbar tätt tillsammans för att planera och samordna arbetet. Tillsammans kommer vi också att informera om förändringarna, vad som händer på platsen, hur trafiken leds om under byggskedet, vilka alternativa vägar som kan användas. Håll utkik på våra hemsidor och i brevlådan om aktuell störningsinformation när vi bygger, säger Joel Renblom, projektledare för Nyköpings resecentrum.

Kontakt

Joel Renblom

Projektledare

Telefon: +46 10-124 29 79