Logga in
Logga in

Skellefte- och Pitebanan, spårbyte Snart inleder vi 34 kilometer spårbyte

Under maj inleder vi spårbytet på delar av Pitebanan och under juni startar spårbytet på Skelleftebanan. När spårbyteståget passerar plankorsningar kommer dessa tillfälligt att stängas till dess tåget passerat.

- Järnvägen mellan Piteå och Älvsbyn och mellan Skellefteå och Bastuträsk är i dåligt skick så det känns bra att vi nu är i startgroparna för att genomföra spårbytet. Vi kommer byta ut gamla träslipers och gammal räl mellan Innatill och Arnemark på Pitebanan och mellan Gråberg och Myckle på Skelleftebanan, berättar Trafikverkets projektledare Christina Berggren och fortsätter.

- Vi har skrivit kontrakt med NRC Group som ska utföra spårläggningen med start på Pitebanan i mitten av maj. Vi beräknar att spårbytet på Pitebanan är klart under juni.  Spårbytet på Skelleftebanan utförs under juni-juli därefter kommer det att ske mindre efterarbeten de följande veckorna.  

Kontraktet med NRC Group omfattar även Ådalsbanan mellan Västeraspby och Långsele i Kramfors och Sollefteå kommun. Totalt ingår 80 kilometer spårläggning till en beräknad kostnad på cirka 450 miljoner kronor.

-  Du som bor nära arbetsområdet kan under kortare perioder komma att bli berörd av buller, byggdamm och byggtrafik. Men även begränsad framkomlighet vid plankorsningar som vi tillfälligt behöver stänga när spårläggningståget passerar. Arbetet kan ta olika lång tid men vi bedömer att det inte ska vara avstängt längre än en arbetsdag. De öppnar så fort dom kan.

- Vi har inlett en dialog med direkt berörda närboende och markägare som även kommer få information hemskickad. Vi kommer att sätta upp informationsskyltar i anslutning till berörda plankorsningar innan de stängs. I huvudsak kommer spårarbetena genomföras under dagtid men vissa arbetsmoment kan komma att utföras nattetid.

Vi ber om överseende med de tillfälliga störningar arbetet innebär. Kontakta oss gärna om du har frågor.

Fakta

Ett spårläggningståg matar ner betongslipert och lägger räl.

Spårläggningståget som är cirka 350 meter lång tar bort det gamla spåret med räl och träslipers. Tåget lägger ny betongslipers och ny räl, 420 meter långa, i en hastighet på mellan en och två kilometer per dag.

 

Kontakt

Christina Berggren

Telefon: +46 10-123 38 16