Logga in
Logga in

Flera län Väg 51, Finspång–Svennevad, trafiksäkerhetsåtgärder

Vi bygger om för att förbättra trafikmiljön och öka trafiksäkerheten längs väg 51 mellan Finspång och Svennevad.

Vad?

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Varför?

Vi bygger om för att höja trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten på sträckan.

Nuläge

Arbete pågår.

Om projektet

Väg 51 är en viktig förbindelse mellan Örebro och Norrköping, och dessutom en viktig regional länk mellan E4 i söder och E20 i norr. Vägen har även stor betydelse för boende och näringsliv i och omkring de tätorter som ligger längs med vägen.

Sträckan Finspång–Svennevad är 5 mil lång. Vägen är smal, krokig och kuperad, och passerar flera tätorter.  Hastighetsgränsen varierar mellan 40 och 80 km/tim och standarden på vägen varierar kraftigt när det gäller till exempel vägbredd, vägrenar, sidoområden och kollektivtrafikanläggningar. Med projektet vill vi öka trafiksäkerheten och framkomligheten för alla trafikanter.

Bygget påbörjades i maj 2022 och vi beräknar bli klara under hösten 2022.  

Planerade åtgärder

  • Trafiksäkerhetshöjande åtgärder såsom att:
    • montera räcken
    • rensa sidoområden från sten och träd
    • byta ut belysningsstolpar för att minska risken för skador vid olyckor.
  • Vi ska förlänga viltstängslet cirka 500 meter norr om Hjortkvarn.

Kartor och bilder relaterade till projektet

Tidsplan

Här kan du läsa om projektets tidsplan.

1 Byggstart Maj 2022

2 Klart Hösten 2022

Våra andra projekt längs väg 51

Vi planerar att bygga en förbifart förbi Finspång och en mötesfri väg Kvarntorp–Almbro, Läs mer om våra planer:

Kontakt

Anton Thidé

Projektledare

Telefon: +46 10-123 87 51