Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild på Olof Wijksgatan mot Artisten

Olof Wijksgatan stängs av 20 september

Den 20 september stängs Olof Wijksgatan av för all trafik mellan Johannebergsgatan och Renströmsgatan. Avstängningen varar under tiden vi bygger den västra entrén till Västlänkens station Korsvägen.

Bygget av Västlänken fortskrider i Johanneberg. Nere i berget spränger vi ut stationen, tågtunnel, olika servicetunnlar och teknikutrymmen.

Sedan våren 2021 märks även bygget i Renströmsparken när vi lägger om ledningar. Nu i höst tar vi nästa steg i bygget när vi ska öppna ett schakt till den västra entrén för station Korsvägen. Entrén byggs in i hörnet av Universitetets nya byggnad för de konstnärliga fakulteterna.

Schaktet för uppgången grävs rakt över Olof Wijksgatan utanför Artisten. Därför stängs gatan av för all trafik från den 20 september och fram tills vi är klara, vilket planeras bli under 2023.

För att därefter nå Renströmsparken nerifrån Södra vägen får trafiken ta andra vägar. Fotgängare hänvisas till Curt Weibulls gångväg eller till att runda Artisten via Gösta Rahms gata och Fågelsången. Samma väg gäller för cyklister. Motorfordon kör framöver in västerifrån via Viktor Rydbergsgatan och Ekmansgatan. Ekmansgatan enkelriktas och trafik på väg ut kör via Lyckans väg. Se karta.

Karta över omledningsvägar i Renströmsparken
Olof Wijksgatan stängs av mellan Johannebergsgatan och Renströmsgatan under tiden vi bygger västra entrén till Västlänkens station Korsvägen. På kartan finns markerat de omledningsvägar som leder till Renströmsparken i stället. Notera att gångvägen Curt Weibulls gångväg delvis består av trappor. 

Under hösten kommer ledningsomläggningar att ske i gatukorsningen Johannebergsgatan-Olof Wijksgatan. Vi spärrar av delar av korsningen växelvis så att det alltid ska finnas en passage öppen för biltrafiken. Följ skyltning på plats.

Eftersom vi har många stora transporter till och från vårt byggområde så riskerar det att bli trångt på gatorna i området. Därför rekommenderar vi att, om möjligt, välja andra färdsätt än bil till Renströmsparken under byggtiden.

Även parkeringsmöjligheterna påverkas när vi bygger västra entrén. Mer information om det hittar du på sidan Trafik under byggtiden – Korsvägen. Klicka på fliken för Johanneberg.

Trafik under byggtiden – Korsvägen.

Vill du veta mer om bygget av station Korsvägen i Johanneberg så finns det information i nyheten Nu börjar bygget av stationen i Johanneberg.

Nu börjar bygget av stationen i Johanneberg.