Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Vägar och gators utformning (VGU)

Trafikverket tar fram regler för vägar och gators utformning, VGU. Reglerna används vid all projektering av statliga vägar. Det nuvarande regelverket gäller från och med 1 januari 2021.

Reglerna är anpassade till olika entreprenadformer och används vid både nybyggnad och större ombyggnader. VGU bidrar, på sikt, till att trafiken kommer fram på ett smidigt och säkert sätt.

Reglerna är obligatoriska för arbeten på statliga vägar. För övriga väghållare är VGU enbart vägledande och inte kravställande. VGU kan dock, och får, användas som kravdokument vid upphandling av projektering för andra vägar än de statliga.

Reviderade dokument som gäller från 1 januari 2021

Regelverket består av separata krav- och rådsdokument. Trafikverket har reviderat Krav och Råd för vägars och gators utformning (publikation 2021:001, publikation 2021:002, publikation 2021:003) som ska åberopas i kontrakt från och med 2021-01-01. Publikation 2020:029, publikation 2020:030 och publikation 2020:031 upphör därmed att gälla i nya projekt.

Pågående projekt får använda tidigare kontrakterade versioner av VGU.

Pågående projekt får dock fortsätta tillämpa tidigare kontrakterade versioner av VGU, där upphandling av detaljprojektering eller byggande genomförts före 2021-01-01. Det gäller även för de projekt där vägplan lämnats för fastställelse före 2021-01-01, liksom i de fall upphandling eller framtagande av vägplan påbörjats före 2021-01-01.

I VGU, ingår förutom krav och råd, även begrepp/termer, förkortningar och grundvärden samt vägmarkeringsritningar.

Du hittar publikationerna samt VGU-guider i Trafikverkets DiVA-portal.