Begränsad framkomlighet på E4 mellan Norrköping och Nyköping

På grund av en vägskada måste ett akut arbete utföras på E4:an i höjd med Strömsfors, ca 1 mil norr om Norrköping. Arbetet orsakar begränsad framkomlighet i båda riktningar mellan Norrköping och Nyköping och risk för långa köer, främst morgon och kväll. Om möjlighet finns så välj annan väg. Vägen beräknas åter vara fullt framkomlig i slutet av nästa vecka