Viktigt meddelande

E4 delvis avstängd mellan Nyköping och Norrköping

Mycket begränsad framkomlighet på E4 med endast ett körfält öppet i vardera riktningen på en del av sträckan mellan trafikplats Stavsjö och trafikplats Gammelsta i Södermanlands län. Risk för kraftiga köbildningar vid större trafikflöden förbi platsen.