Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Skurubron

Väg 222, Skurubron

Vi har tagit fram en vägplan för väg 222, Skurubron.

Projektet tittar på om- och nybyggnad av en sträcka på cirka 1,2 kilometer av väg 222 Värmdöleden, i östra Stockholm. I vägplanen föreslår vi att vi ska bygga en ny Skurubro, vid Skurusundet, strax söder om den befintliga bron. I arbetet ingår även att bygga om trafikplatserna Skuru och Björknäs, samt renovera och bygga om befintliga broar.

Här kan du läsa mer om vägplanen.

Vi har sammanställt synpunkterna som kom in i samband med granskningen. Vägplanen tillsammans med synpunkter och kommentarer är skickade till Länsstyrelsen som yttrar sig om planen. Efter yttrandet skickar vi vägplanen till planprövningsenheten för fastställelse. När vi har en vägplan som vunnit laga kraft kan vi börja bygga.