Traineeprogram

Kontakta oss

Stäng

 

Trafikverkets kundtjänst

Nu är ansökningen stängd för traineeprogrammet 2015

Information om viktiga datum i processen hittar du som ansökt till programmet under fliken Tidplan. Under fliken tjänster 2015 kan du se vilka tjänster som ingick i traineeprogrammet 2015. Områdena i traineeprogrammet varierar mellan åren.

Syfte

 Syftet med vårt traineeprogram är att:

 • ge dig bred kunskap om Trafikverkets roll, verksamhetsområden och arbetsmetoder
 • bygga nätverk mellan dig, de övriga gruppdeltagarna och andra inom Trafikverket
 • stötta din fortsatta personliga och yrkesmässiga utveckling

Värdefulla kontakter

Under traineeperioden skapar du värdefulla kontakter både inom och utanför Trafikverket, något som vi vet att våra tidigare traineer haft stor nytta av efter traineeperiodens slut – inte minst betyder utbytet med de andra i gruppen mycket.

Egen handledare

Varje trainee har en handledare. Handledaren är en erfaren person inom ditt yrke som hjälper dig tillrätta i Trafikverket och är ditt stöd under traineeperioden.

Dina intressen styr din traineeperiod

Traineeprogrammet består av två delar – en gemensam del och en individuell del:

 • Den gemensamma delen består av en central introduktion och ett gemensamt utbildningsprogram som ger dig en bred överblick över Trafikverket.
 • Den individuella delen innehåller både en personlig utvecklingsplan och praktik. Praktiken innebär arbetsperioder inom olika verksamhetsområden men även extern praktik kan förekomma. I den individuella delen kan du också få möjlighet till cirka två månaders praktik utomlands genom exempelvis SweRoad.
  Läs mer om SweRoad på deras webbplats

Du utformar själv den individuella delen tillsammans med din handledare och din närmaste chef. Det är dina intressen och dina ambitioner som styr hur just din traineeperiod kommer att se ut.

Vem kan söka? 

Kraven varierar för de olika tjänsterna. Vilka krav som gäller för respektive tjänst framgår av annonsen men du ska ha en examen som omfattar minst 180 hp.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper, då arbetet kräver många kontakter både inom och utanför Trafikverket.

 • Som person trivs du i en föränderlig miljö och drivs av utmaningar i det dagliga arbetet.
 • Du är lyhörd, har god samarbetsförmåga och kan skapa goda och varaktiga relationer.
 • Som medarbetare hos oss vill vi att Du har en helhetssyn, en positiv attityd och att du är intresserad av samhällets utveckling och vill nå resultat.

Eftersom vårt koncernspråk är svenska vill vi att du skickar in din ansökan på svenska. Arbetet kräver att du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

För att kunna bli antagen som trainee gäller att du vid anställningstillfället har en examen om minst 180 hp. Din senaste examen får vara högst två år gammal.

Tjänst
Ort
Trainee - markförhandlare Malmö
Trainee - markförhandlare Luleå
Trainee - projektingenjör Jönköping
Trainee - projektingenjör Kristianstad, Malmö
Trainee - projektingenjör Solna
Trainee- planerare Stockholm, Borlänge
Trainee- projektcontroller Göteborg
Trainee- projektingenjör Solna
Trainee- projektingenjör Solna
Trainee- utredare Borlänge, Solna
Trainee- utredare Göteborg, Kristianstad, Luleå, Solna, Eskilstuna, Borlänge, Luleå, Gävle
Trainee- utredare Borlänge
Trainee- utredare Borlänge, Gävle
Trainee- utredare Solna, Eskilstuna, Borlänge, Göteborg, Luleå, Gävle
Trainee-utredare Göteborg, Malmö, Kristianstad, Solna, Eskilstuna, Luleå, Gävle, Borlänge

Boka av dessa dagar i din kalender så att du kan delta under våra fysiska träffar om du blir kallad.

Speedating Göteborg

 • Fredag 6 mars

Speedating Stockholm (Solna Strand)

 • Måndag 9 mars
 • Tisdag 10 mars

Audition Stockholm (Solna Strand)

 • Onsdag 18 mars
 • Torsdag 19 mars
 • Måndag 23 mars